Пріоритетні завдання школи:

- реалізація основних положень особистісно зорієнтованого підходу до навчання та виховання;
- впровадження в практику навчання і виховання учнів сучасних інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій;
- активізація роботи з виховання в учнів особистісних рис громадян української держави: високої духовності, фізичної досконалості, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
__________________________________________________________________________________ 

Проблемні питання школи:

1. Впровадження інноваційних підходів до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості.

2. Формування в учнів особистісних рис громадян української держави: розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
__________________________________________________________________________________